خانه / مطالب مهم

مطالب مهم

روايت رهبرانقلاب از مشكل كارآفرين‌هایی که برای یک کار،از حدود ۲۵جا باید مجوز میگرفتند

?ببينيد|رهبرانقلاب: كار انقلابی يعنی برای يک مجوز راه‌ها را كوتاه كنند video_2017-05-05_04-22-30روايت رهبرانقلاب از مشكل كارآفرين‌هایی که برای یک کار،از حدود ۲۵جا باید مجوز میگرفتند

بیشتر بخوانید »